Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[667]
název regulované jednotky
Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Vykonává pedagogickou činnost v oblasti výuky jazyků, věková kategorie žáků 6-19 let a více než 19 let.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 00 Praha 1
fax:
telefon: 234 811 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
odvolací orgán
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
požadované vzdělání
podrobně viz zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ano - viz zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, prokazuje se výpisem z rejstříku trestů
zdravotní způsobilost
ano - viz Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne