Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[662]
název regulované jednotky
Insolvenční správce
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Činnost insolvenčního správce zahrnuje zejména činnosti související s úpadkem a jeho řešením, tedy konkursy, reorganizace a oddlužení úpadců. Činnost zahrnuje především zjišťování a soupis majetkové podstaty, oceňování majetku a jeho správu, jeho zpeněžování a nakládání s výtěžkem zpeněžení. Zájemce o výkon činnosti insolvenčního správce musí nejprve úspěšně složit zkoušku insolvenčního správce a získat o jejím složení osvědčení. Advokát, daňový poradce, auditor nebo notář je povinen vykonat rozdílovou zkoušku insolvenčního správce. Pokud tuto zkoušku úspěšně složí, může, po uzavření pojištění profesní odpovědnosti, požádat ministerstvo spravedlnosti o zápis do seznamu insolvenčních správců a povolení vykonávat činnost. Po splnění těchto podmínek může zájemce vykonávat činnost. Pro výkon funkce insolvenčního správce u některých dlužníků, jako jsou např. banky, je navíc nutné získat zvláštní povolení složením zvláštní zkoušky.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
fax:
telefon: + 420 221 997 212
regulující právní předpis včetně konkrétního §
zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
odvolací orgán
možnost napadnout rozhodnutí ministerstva ve správním soudnictví
požadované vzdělání
vysokoškolské - magisterské
požadovaná praxe
ano
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ano
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ano
další požadavky
složení zkoušky inslovenčního správce nebo rozdílové zkoušky insolvenčního správce