Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[661]
název regulované jednotky
Disposal of controlled substances
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Disposal of controlled substances is conducted by a person certified for this purpose in compliance with sect. 10 par. 2, subpar. g) of 73/2012 Act. The person must be trained and have required knowledge according to sect. 7, par.3 of 257/2012 Col.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
sect. 10 par. 2, subpar. g) of 73/2012 Act
sect. 7, par.3 of 257/2012 Decree
odvolací orgán
minister of the environement
požadované vzdělání
certification
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no