Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[660]
název regulované jednotky
Znovuzískavání regulovaných látek při recyklaci výrobku a znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Znovuzískávání RL provádí osoba, která je držitelem certifikátu podle §10, odst. 2, písm. e) zákona č. 73/2012 Sb. Pracovník musí být proškolen a mít požadované znalosti dle §7, odst. 1 vyhlášky č. 257/2012Sb. Znovuzískávání FP provádí osoba, která je certifikovaná v souladu s čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 7, odst. 1 vyhlášky č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
§ 10 odst. 2 písm. e) zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
čl. 5 Nařízení 842/2006
odvolací orgán
není
požadované vzdělání
certifikace
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne