Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[658]
název regulované jednotky
Kontrola těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Kontrolu provádí osoba, která je certifikovaná v souladu s §10, odst. 2, písm. b) zákona č. 73/2012 Sb. a čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 10 odst. 2, písm. b) zákona 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
č. 5 nařízení ES č. 842/2006
odvolací orgán
ministr životního prostředí
požadované vzdělání
certifikace
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne