Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[657]
název regulované jednotky
Maintenance or servicing of equipment containing controlled substances or fluorinated greenhouse gasses
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Servicing is conducted by certified person pursuant to sect. 10, par. 2, subpar. a) of 73/2012 Act. and art. 10 of Regulation (EU) no. 517/2014
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
sect. 10, par. 2, subpar. a) of 73/2012 Act
art. 5 of Regulation no. 842/2006
odvolací orgán
none
požadované vzdělání
certification
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no