Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[654]
název regulované jednotky
Person responsible for care of handicapped animals
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
A person who runs a rescue station is required to provide at least one person responsible for the care of handicapped animals. Responsible for careful capture transportation of handicapped animal. Responsible for ensuring a suitable environment for keeping a disabled animal. Responsible for meeting the requirements for breeding and training of handicapped animals under the regulations. Responsible for instruction of others engaged in activities related to the rearing of handicapped animals.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 246/1992 Coll., as amended, § 14, paragraph 3 Decree No. 22/2013 Coll., on education on field of animal protection against cruelty - § 9
odvolací orgán
Ministry of agriculture
požadované vzdělání
Professional courses to obtain a certificate of professional competence of the person responsible for the care of handicapped animals
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Certificate of Professional Competence