Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[654]
název regulované jednotky
Osoba odpovědná za péči o handicapovaná zvířata
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Osoba, která provozuje záchrannou stanici, je povinna stanovit alespoň jednu osobu odpovědnou za péči o handicapovaná zvířata. Odpovídá za šetrný odchyt a případnou přepravu handicapovaného zvířete. Odpovídá za zajištění vhodného prostředí pro chov handicapovaného zvířete. Odpovídá za dodržování požadavků na chov a přípravu handicapovaných zvířat stanovených předpisem. Odpovídá za poučení ostatních osob provádějících činnosti související s chovem handicapovaných zvířat.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 14b odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 9 vyhlášky č. 22/2013 Sb., o vzdělání na úseku ochrany zvířat proti týrání
odvolací orgán
MZe
požadované vzdělání
Odborný kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
osvědčení o odborné způsobilosti