Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[652]
název regulované jednotky
Addictologist
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
non-medical healthcare professional who performs activities within the preventive, curative and rehabilitative care in the field of addiction, ie, prevention and treatment of drug addiction and other addictions
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 21a
odvolací orgán
the Ministry of Health
požadované vzdělání
Professional qualifications for pursuing the profession of addictologist shall be acquired by completing a) completing an accredited bachelor's degree in medical field for the preparation of addictiologists, b) completion of at least three years' study programme in the fields of social, psychological or special education specialization in higher vocational schools or universities and accredited qualification course of addictology if it was started by the end of 2011, or c) the achievement of nurse competence and addictology accredited qualification course, if it was started by the end of 2011. On the basis of an application, the Ministry will also recognise, through a decision, professional competence to perform the profession of addictologist pursuant to Section 21a of Act No. 96/2004 Coll., in its wording from the date of effect of this Act. a) for graduates of at least three years of studies in fields with a social, psychological or special education focus after the demonstration of at least 5 years of the performance of an activity that corresponds to the profession of addictologist, as of the date of effect of this Act, or b) for general nurses, after the demonstration of at least 5 years of the performance of an activity that corresponds to the profession of addictologist, as of the date of effect of this Act.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no