Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[649]
název regulované jednotky
Báňská záchranná služba
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Fyzická osoba zodpovědná za řízení a vedení hlavní nebo závodní báňské záchranné stanice.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 19 a § 21 vyhlášky č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
odvolací orgán
Český báńský úřad
požadované vzdělání
Vysokoškolské vzdělání v oblasti hornictví, hornické geologie, hutnictví a slévárenství se zaměřením na hornictví, popř. hlubinné vrtání. Pro vedení závodní báňské záchranné stanice je potřeba absolvovat bakalářský studijní program. Pro vedení hlavní záchranné stanice je potřeba absolvovat magisterský program.
požadovaná praxe
Pro vedení závodní báňské záchranné stanice je potřeba praxe 3 roky. Pro vedení hlavní záchranné stanice je potřeba praxe 5 let .
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne