Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[648]
název regulované jednotky
Verifying the volume of greenhouse gas emissions
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The accredited person is allowed to verify the volume of greenhouse gas emissions pursuant to Act No. 383/2012 Coll. Conditions for trading in greenhouse gas emission
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 15 Act No. 383/2012 Coll. Conditions for trading in greenhouse gas emission
odvolací orgán
minister of environment
požadované vzdělání
no
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
Yes
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no