Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[648]
název regulované jednotky
Ověřování množství emisí skleníkových plynů
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Akreditovaná osoba je oprávněna ověřovat množství emisí skleníkových plynů podle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 15 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
odvolací orgán
ministr životního prostředí
požadované vzdělání
ne
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne