Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[640]
název regulované jednotky
Bezpečnostní technik
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Fyzická osoba způsobilá pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 298/2005 Sb.
odvolací orgán
Český báňský úřad
požadované vzdělání
Bakalářský studijní program a odborná praxe v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odborná kvalifikace v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborná praxe při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky
požadovaná praxe
Bakalářský studijní program a odborná praxe v příslušné regulované činnosti alespoň dva roky, nebo alespoň odborná kvalifikace v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborná praxe při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň čtyři roky
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne