Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[636]
název regulované jednotky
Shotfirer
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
individual who manages and is responsible for work associated with the use of explosives for blasting small-scale works
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Czech Mining Authority
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Pursuant to article 40 of decree No. 72/1988 Coll.
odvolací orgán
Czech mining authority
požadované vzdělání
basic
požadovaná praxe
1 year
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no