Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[636]
název regulované jednotky
Střelmistr
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Fyzická osoba, která řídí a odpovídá za práce spojené s použitím výbušnin k trhacím pracím malého rozsahu.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 40 vyhlášky č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin
odvolací orgán
Český báňský úřad
požadované vzdělání
základní
požadovaná praxe
2 roky v podzemí, na ostatních pracovištích nejméně rok
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne