Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[633]
název regulované jednotky
Competent person for insemination and embryos insert by insemination technique
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
A person authorized to carrying out insemination is required to: use only semen of breeders registered in a central registry breeders. Keep a record of insemination in paper form or in a manner allowing remote access and transmit them to breeders and responsible person on paper or using remote access. Observe auxiliary mating mating test plan and to the extent determined farmer.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No 154/2000, on the breeding and registration of livestock and on an amendment to certain related Acts ( the Breeding Act), as amended
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
Secondary education with leaving certificate and completes successfully a technical course
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no