Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[633]
název regulované jednotky
Osoba odborně způsobilá pro provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Osoba oprávněná k provádění inseminace je povinna: používat pouze sperma plemeníků zapsaných v ústředním registru plemeníků. Vést záznamy o inseminaci v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat je chovateli a pověřené osobě v listinné podobě, popřípadě s využitím dálkového přístupu. Dodržovat připařovací plán a testovací připařování v rozsahu stanoveném chovatelem.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 30 odst. 3 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
ÚSO + odborný kurz
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne