Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[632]
název regulované jednotky
Competent person for farm animals testing and assesment
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The authorized person is obliged to perform testing and assessment of listed farm animals if the keeper so requests to create the conditions in paragraph 5, point a). The authorized person is obliged to comply with testing procedures and assessment provided a seed program to identify origins, properties and characteristics listed livestock, record the origin, performance and reproduction the evaluation of animals in the range established by regulation and submit them to authorized person, provide advice on the scope of activities defined by consent (§ 3). In the event of termination forward any document or information to a person who takes such action, or breeders, and that transmission to write
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No 154/2000, on the breeding and registration of livestock and on an amendment to certain related Acts ( the Breeding Act), as amended
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
Secondary education with leaving certificate and completes successfully a technical course
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no