Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[632]
název regulované jednotky
Osoba odborně způsobilá pro testování a posuzování hospodářských zvířat
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Oprávněná osoba je povinna provádět testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat, pokud o to chovatel požádá a vytvoří k tomu podmínky podle odstavce 5 písm a). Oprávněná osoba je povinna dodržovat postupy testování a posuzování stanovené šlechtitelským programem, zjišťovat původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat, evidovat údaje o původu, výkonnosti a reprodukci zvířat v rozsahu stanoveném vyhláškou a předávat je pověřené osobě, poskytovat poradenství v rozsahu činnosti vymezené rozhodnutím o udělení souhlasu (§3). V případě ukončení činnosti předat veškeré údaje a podklady osobě, která tuto činnost přebírá, případně chovateli a o tomto předání provést zápis
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 30 odst. 2 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění a evidenci hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
ÚSO v některém zemědělském oboru, nebo v oboru zaměřeném na zemědělství, nebo v oboru veterinářství a veterinární prevence
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne