Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[631]
název regulované jednotky
Competent person for activities of a pigs breeder company
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
This person must follow aim of breeding and a seed program, evaluate and implement a breeding program and at least annually publish the results in paper form or manner allowing remote access. Maintain register of breeding according to the order of breeding registry. Check compliance with Procedure of the breeding registry. Issue, verify and check the proof of origin. Process and publish breeding value in paper form or in a manner allowing remote access. Carry out the animals and to issue its outcome documents (§ 8, paragraph 2). Provide information about the person in charge of animals required to collect and process datainformation system in the central register.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No 154/2000, on the breeding and registration of livestock and on an amendment to certain related Acts ( the Breeding Act), as amended
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
University education in an accredited master's or doctor degree programme in the field of agriculture or veterinary menicine and hygiene or in biological science.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no