Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[630]
název regulované jednotky
Competent person for activities of accredited breeder association
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Must follow breeding objective and programme, evaluate and implement a breeding program at least annually, publish the results in paper form or in a manner allowing remote access. Keeping a race book in accordance with § 9, paragraph 3 or in accordance with § 10 paragraph 2. Check the observance of order of or breeding book and breeding records. Issue, verify and control the confirmation of the origin of breeding animals, for breeding poultry and fish confirm the origin of the parent flock. Record and publish defects and hereditary traits, in paper form or in a manner allowing remote access, providing ratings listed livestock and issue its outcome documents (§ 8 paragraph 2 and § 11 paragraph 4). Provide the authorized person information.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No 154/2000, on the breeding and registration of livestock and on an amendment to certain related Acts ( the Breeding Act), as amended
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
University education
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no