Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[629]
název regulované jednotky
Podnikatel v energetických odvětvích - fyzická osoba
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Fyzická osoba podnikající v energetických odvětvích na základě energetického zákona: v oboru – výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie, obchod s elektřinou, obchod s plynem. U výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů do 20 kW instalovaného výkonu výrobny - není povinnost prokazovat odbornou způsobilost.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Energetický regulační úřad
Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
fax: +420564 578 640
telefon: +420564 578 666
email: eru@eru.cz
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
předsedkyně ERÚ
požadované vzdělání
1a) VŠ technického směru, nebo 1b) ÚSO tech. směru s maturitou. 2a) U výroby elektřiny nebo tepelné energie do instal. výkonu 1 MW včetně a samostatného distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodného zařízení tepelné energie s instal. výkonem do 1 MW vyučení v oboru, nebo 2b) osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů.
požadovaná praxe
U písm. 1a) 3 roky, u písm. 1b) 6 roků. U písm. 2a) 3 roky.
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ano
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
Ano, u výrobu elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem výrobny nižší než 200 kW a u výrobu tepelné energie s instalovaným tepelným výkonem zdroje nižší než 1 MW - není povinnost prokazovat finanční způsobilost.
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky