Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[615]
název regulované jednotky
Assessment of Hazardous Properties of Waste
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
For assessment of Hazardous Properties of Waste from Annex (codes from HP 1 to HP 3, HP 12, HP 14 and HP 15) of of Comission Regulation (EU) No 1357/2014, the competent authority is the Ministry of the Environment. Authorized person may assess hazardous properties of waste listed in Annex II to the Waste Act - codes from HP 1 to HP 3, HP 12, HP 14 and HP 15. For assessment of Hazardous Properties of Other Waste from Annex of of Comission Regulation (EU) No 1357/2014 the competent authority is the Ministry of Health.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 7 of Act Nr. 185/2001 Coll., on waste and amending some other acts, as amended
odvolací orgán
minister of the environment, minister of the health
požadované vzdělání
For assessment of Hazardous Properties of Waste from HP 1 to HP 3, HP 12, HP 14 and HP 15 - university education with technical or natural sciences specialization; in the course of the last 6 months, the applicant has completed an accredited course on Assessment of Hazardous Properties authorized by the Ministry of Environment. For assessment of Hazardous Properties of Other Waste - university education in medicine, veterinary medicine or pharmacy; postgraduate studies in toxicology and industrial specialization; special training courses where the subject is toxikology; for HP9 - university studies in medicine or veterinary medicine; in the last 6 months before applying training for evaluation of the hazardous properties of waste, approved by the Ministry of Health.
požadovaná praxe
10 years of professional experience in the field
bezúhonnost
Irreproachability
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no