Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[615]
název regulované jednotky
Assessment of Hazardous Properties of Waste
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
For assessment of Hazardous Properties of Waste from Annex (codes from HP 1 to HP 3, HP 12, HP 14 and HP 15) of Comission Regulation (EU) No. 1357/2014, the competent authority is the Ministry of the Environment. Authorized person may assess hazardous properties of waste listed in Annex II to the Waste Act - codes from HP 1 to HP 3, HP 12, HP 14 and HP 15. For assessment of Hazardous Properties of Waste from Annex (codes from HP 4 to HP 11 and HP 13) of Comission Regulation (EU) No. 1357/2014, the competent authority is the Ministry of Health.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of the Environment of the Czech Republic
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 73 and § 74 of 541/2020 Coll. Act on Waste
odvolací orgán
Minister of the Environment, Minister of Health
požadované vzdělání
For assessment of Hazardous Properties of Waste from HP 1 to HP 3, HP 12, HP 14 and HP 15 - university degree; within a six months prior to the application a course on Assessment of Hazardous Properties of Waste authorized by Ministry of the Environment has to be completed. For assessment of Hazardous Properties of Waste from HP 4 to HP 11 and HP 13 - university degree; completion of specialised education in the area of hygiene and epidemiology or the area of occupational medicine or the area of toxicology for the assessment of hazardous properties of waste HP 4 to HP 11 and HP 13 and completion of specialised education in the area of hygiene and epidemiology, veterinary medicine or natural sciences, including microbiology, for the assessment of hazardous properties of waste HP 9; within a six months prior to the application a course on Assessment of Hazardous Properties of Waste authorized by Ministry of Health has to be completed.
požadovaná praxe
10 years of professional experience in the field
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no