Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[615]
název regulované jednotky
Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Pro pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, pod označením kódem HP 1 až HP 3, HP 12, HP 14 a HP 15je odpovědným orgánem Ministerstvo životního prostředí. Pověřená osoba může hodnotit nebezpečné vlastnosti odpadů uvedené v příloze nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, pod označením kódem HP 1 až HP 3, HP 12, HP 14 a HP 15. Pro pověření k hodnocení ostatních nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, je odpovědným orgánem Ministerstvo zdravotnictví.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 1442/65, 100 10
fax: +420267310308
telefon: +420 267121111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
ministr životního prostředí, ministr zdravotnictví
požadované vzdělání
Pro pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů H1, HP 1 až HP 3, HP 12, HP 14 a HP 15 - vysokoškolské vzdělání technického nebo přírodovědného směru; absolvované školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů schválené MŽP v posledních 6 měsících před podáním žádosti Pro pověření k hodnocení ostatních nebezpečných vlastností odpadů HP4 až HP11 a H13 - vysokoškolské vzdělání v lékařství, veterinární lékařství nebo farmacie; postgraduální studium v průmyslové toxikologii; speciální průprava, v jejíž náplni je toxikologie; pro hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadů HP9 vysokoškolské vzdělání v lékařství nebo veterinární lékařství; absolvované školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů schválené MZd v posledních 6 měsících před podáním žádosti.
požadovaná praxe
nejméně 10 let praxe v oboru
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne