Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[610]
název regulované jednotky
Another professional (JOP), JOP - psychologist, JOP - speech therapist, JOP - ophthalmologist, JOP - social worker, JOP - occupational therapist, psychologist in education and educational- psychological counselling
Psychologist at schools
typ regulované jednotky
profession and activity
profession and activity
anotace
Another professional (JOP) carries out activities directly related to providing health care (activities that are part of performance of health care). Activities shall be carried out by another professional only under professional supervision or direct guidance to the extent specified by the implementing legislation as an employee of a health care facility.
Psychologist in education and educational- psychological counselling.
směrnice EU
2005/36/EC
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
Ministry of Education, Youth and Sports
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 00 Praha 1
fax:
telefon: 234 811 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 43
Act No. 96/2004 Coll., Art. 43
ACT No. 563/2004 Collection of Law, on Pedagogical Staff and on the Amendment to Some Other Acts, §19
odvolací orgán
Ministry of Health, The Ministry of Education, Youth and Sports (in case of the psychologist in education and educational- psychological counselling).
The Ministry of Education, Youth and Sports (in case of the psychologist in education and educational- psychological counselling).
požadované vzdělání
Professional competence to practice the profession of other professional workers is obtained by completing a) an accredited master's degree program 1. with a one-branch study of psychology, if started at the latest in the school year 2007/2008 (psychologist); 2. in special pedagogy with a state final examination of speech therapy and surdopedy (speech therapist), if study in the first year was commenced at the latest in the academic year 2018/2019, 3. in special pedagogy with a state final examination of pediatric ophthalmology or typhlopedy (pediatric ophthalmologist), 4. with a mathematical-physical focus, 5. with a scientific focus, that is, a biological, physical or chemical focus, including veterinary medicine and pharmacy, 6. with an electro-technical focus, or 7. with a social focus (social worker), 8. with a pedagogical focus, b) an accredited bachelor's study program 1. with a mathematical-physical focus, 2. with a focus on natural science, that is, a biological, physical or chemical focus, 3. with an electro-technical focus, or 4. with a social focus (social worker), 5. with a pedagogical focus, c) a higher vocational school 1. with a scientific focus, that is, a biological or chemical focus, 2. with an electro-technical focus, or 3. with a social focus (social worker), d) a secondary vocational school 1. with a biological, physical or chemical focus, 2. with an electro-technical focus, or 3. with a social focus, 4. with a pedagogical focus, or e) an accredited qualification course in the field of occupational therapy after obtaining secondary education, secondary education with an apprenticeship certificate or secondary education with a final exam (work therapist).
an accredited Master’’s study programme run by a university in the field of a single-subject study of psychology
požadovaná praxe
no
no
bezúhonnost
yes
yes
zdravotní způsobilost
yes
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
no
finanční způsobilost
no
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
no
další požadavky
no