Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[606]
název regulované jednotky
Laboratory assistant
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
non-medical healthcare professional who performs activities within the diagnostic care under professional supervision
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 96/2004 Coll., Art. 30
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
Professional qualifications for pursuing the profession of laboratory assistant shall be acquired by completing a secondary nursing school program for the training of laboratory assistants.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no