Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[578]
název regulované jednotky
Psychologist in health care
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Psychologist in health care performs preventive, diagnostic, therapeutic, emergency, rehabilitation and dispensary in clinical psychology performed without medical indication. Psychologist in education and educational- psychological counselling.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Health
Ministerstvo zdravotnictví
Náměstí Palackého 4/375, 128 01 Praha 2 ,
fax: +420 224972111
telefon: +420 224971111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act 96/2004 Coll. § 22
odvolací orgán
Ministry of Health
požadované vzdělání
Professional competence to practice as a psychologist in health care is obtained by completing a one-level study of an accredited master's degree in psychology following the graduation of a one-level study of an accredited bachelor's degree in psychology and passing an accredited qualification course Psychologist in health care, which is carried out by a university according to a special legal regulation.
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
Until the time of acquiring specialised qualifications, a psychologist in health care may work in a health care facility under the professional supervision of a clinical psychologist qualified for pursuing the profession with