Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[571]
název regulované jednotky
K type inspection technician
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
A person authorized to carry out technical inspections of vehicles prior to the approval of their roadworthiness.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Transport
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No 56/2001 Sb., on the Operating Conditions for Vehicles in Road Traffic, § 72
Decree No 211/2018 Sb., on Technical Inspections of Vehicles, § 26 - 30
odvolací orgán
Ministry of Transport
požadované vzdělání
training and examination of professional competence, both organized by the Ministry or a person authorized by the Ministry
požadovaná praxe
none
bezúhonnost
none
zdravotní způsobilost
none
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
none
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
none
finanční způsobilost
none
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
none
další požadavky
holder of a valid professional certificate of inspection technician (see above – requirements for an inspection technician)