Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[570]
název regulované jednotky
ADR type inspection technician
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Inspection technician of the "ADR" type carries out testing of vehicles intended for the carriage of dangerous goods with respect to the fulfilment of requirements laid down by the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Transport
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 56/2001 Sb., on the Operating Conditions for Vehicles in Road Traffic, § 59b, paragraph 6-8
Decree č. 211/2018 Sb., on Technical Inspections of Vehicles, § 33
odvolací orgán
Ministry of Transport
požadované vzdělání
training organized by a technical testing body or a legal person authorized by the Ministry of Transport; examination of professional competence before a commission nominated by the Ministry of Transport
požadovaná praxe
none
bezúhonnost
none
zdravotní způsobilost
none
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
none
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
none
finanční způsobilost
none
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
none
další požadavky
none