Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[570]
název regulované jednotky
Kontrolní technik typu "ADR"
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Osoba oprávněná k provádění technických kontrol a prohlídek vozidel provozovaných v režimu ADR (přeprava nebezpečných věcí)
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo dopravy
Nabř. L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
fax: +420 972 231 184
telefon: +420 972 211 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 59b, odst. 6-8
vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, § 33
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
výuka zajišťovaná Ministerstvem dopravy pověřenou právnickou osobou nebo technickou zkušebnou; zkouška odborné způsobilosti před komisí zřízenou Ministerstvem dopravy
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne