Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[566]
název regulované jednotky
Water transport Services (for Hire or Reward)
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Expert, Which is in accordance with §§ 33 a 33a of Act No. 114/1995 Coll Competent to Operate water transport for hire or reward.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
National Navigation Authority
Státní plavební správa
Jankovcova 1534/4, 170 04 Praha 7
fax: +420 283 871 514
telefon: +420 234 637 110
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Art 33 a 33a of the Act.No.114/1995 Coll. and the Decree No. 84/2000 Coll. of the Czech legislation
odvolací orgán
Ministry of Transport
požadované vzdělání
Exam after passing the practice according to the supplement Decree No. 84/2000 Coll. of the Czech legislation
požadovaná praxe
3 years practice in the boat transport profession - according to the Decree No. 84/2000 Coll. of the Czech legislation
bezúhonnost
It is requested
zdravotní způsobilost
It isn’t requested
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
It isn’t requested
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
It isn’t requested
finanční způsobilost
It isn’t requested
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Ensurance is requested according the Decree No. 223/1995 Coll. and according to the Decree No. 83/1995 Coll. of of the Czech legislation
další požadavky
It isn’t requested