Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[566]
název regulované jednotky
Provozování vodní dopravy pro cizí potřeby
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Odborník, který je ve smyslu § 33 a § 33a zákona č. 114/1995 Sb., odborně způsobilý provozovat vodní dopravu pro cizí potřeby.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní plavební správa
Jankovcova 1534/4, 170 04 Praha 7
fax: +420 283 871 514
telefon: +420 234 637 110
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 33 a § 33a zákona č. 114/1995 Sb. a vyhlášky č. 84/2000 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
Zkouška po praxi podle přílohy vyhlášky č.84/2000 Sb.
požadovaná praxe
3 roky praxe v oboru vodní dopravy podle vyhlášky č. 84/2000 Sb.
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Pojištění plavidla podle vyhlášky č. 223/1995 Sb., ve znění vyhlášky č. 83/1995 Sb.
další požadavky
ne