Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[565]
název regulované jednotky
Inspektor určeného technického zařízení
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Odborník oprávněný provádět technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (tlakových, zdvihacích, plynových a elektrických silnoproudých) na plavidlech ve smyslu vyhlášky č. 223/1995 Sb.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní plavební správa
Jankovcova 1534/4, 170 04 Praha 7
fax: +420 283 871 514
telefon: +420 234 637 110
regulující právní předpis včetně konkrétního §
zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
§ 10 a § 11 vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
vysokoškolské nebo úplné střední odborné podle § 11 vyhlášky č. 223/1995 Sb.
požadovaná praxe
pět let podle § 11 vyhlášky č. 223/1995 Sb.
bezúhonnost
ano, podle § 11 vyhlášky č. 223/1995 Sb.
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne