Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[564]
název regulované jednotky
Small Craft Operator
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
The leader of the vessel which is in accordance with § 9 of Act No. 114/1995 Coll., Small vessel, whose length is less than 20 m, not for towing, pushing or management-side formations, and carry more than 12 people.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
National Navigation Authority
Státní plavební správa
Jankovcova 1534/4, 170 04 Praha 7
fax: +420 283 871 514
telefon: +420 234 637 110
regulující právní předpis včetně konkrétního §
the Act. No. 114/1995 Coll. and the Decree No. 42/2015 Art. 13 of the Czech legislation
odvolací orgán
Ministry of Transport
požadované vzdělání
Proved basic education and the exam according to the Decree No. 42/2015, Art. 14 for category M a S of the Czech legislation
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
She(he ) has to be elder than 18 years