Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[564]
název regulované jednotky
Vůdce malého plavidla
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Vůdce plavidla, které je ve smyslu § 9 zákona č. 114/1995 Sb., malým plavidlem, tedy jehož délka nepřesahuje 20 m, není určeno k vlečení, tlačení nebo vedení bočně svázané sestavy a přepravě více než 12 osob.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní plavební správa
Jankovcova 1534/4, 170 04 Praha 7
fax: +420 283 871 514
telefon: +420 234 637 110
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§§ 26, 26a - 26k zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
ne
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ano, dle § 26h zákona č. 114/1995 Sb.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
dosažení věku 16 let, zkouška podle § 26d a 26e zákona č. 114/1995 Sb.