Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[443]
název regulované jednotky
Machine minder
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
A crew member of a vessel authorized to operate a floating equipment (excavator, crane, etc.) for work on waterways except CR major traffic routes in accordance with Decree No. 42/2015 Coll.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
National Navigation Authority
Státní plavební správa
Jankovcova 1534/4, 170 04 Praha 7
fax: +420 283 871 514
telefon: +420 234 637 110
regulující právní předpis včetně konkrétního §
the Act.No.114/1995 Coll. and the Decree No. 42/2015 Art. 15 of the Czech legislation
odvolací orgán
Ministry of Transport
požadované vzdělání
Professional degree in Mechanical engineering and mechanical production.
požadovaná praxe
Machine minder I.class - 9 months, Machine minder II. class - 18 months.
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
She(he ) has to be elder than 18 years Further request according to the decree No. 340/1992 Coll.