Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[443]
název regulované jednotky
Machine minder
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Scope: inland transport. Qualified person operating a floating equipment for work on the waterway of the Czech Republic, its movement on the waterway is related only to the performance of this work in accordance with Act No. 114/1995 Coll.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
National Navigation Authority
Státní plavební správa
Jankovcova 1534/4, 170 04 Praha 7
fax: +420 283 871 514
telefon: +420 234 637 110
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 24u to § 24z the Act.No.114/1995 Coll. of the Czech legislation
odvolací orgán
Ministry of Transport
požadované vzdělání
požadovaná praxe
at least 60 days in the operation of a floating equipment under the supervision of a holder of a valid machine minder's license
bezúhonnost
yes
zdravotní způsobilost
yes, in accordance with Act No. 114/1995 Coll., § 26w
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
reaching the age of 18, exam according to § 24 of the Act No. 114/1995 Coll.