Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[443]
název regulované jednotky
Strojmistr
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Oblast působnosti: vnitrostátní doprava. Člen posádky plavidla s oprávněním obsluhovat plovoucí stroj (bagr, jeřáb apod.) při práci na vodních cestách ČR ve smyslu vyhlášky č. 42/2015 Sb.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní plavební správa
Jankovcova 1534/4, 170 04 Praha 7
fax: +420 283 871 514
telefon: +420 234 637 110
regulující právní předpis včetně konkrétního §
zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
§ 15 vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
Pro Strojmistra je potřeba mít odborné vzdělání v oboru Strojírenství a strojírenská výroba.
požadovaná praxe
Strojmistr – 6 měsíců při práci na plovoucím stroji a zkouška podle § 15 odst. 3 nebo po absolvování odborného vzdělání v oboru Strojírenství a strojírenské výroba praxe 3 měsíce při práci na plovoucím stroji a zkouška podle § 15 odst. 3 vyhlášky č. 42/2015 Sb.
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Věk nejméně 18 let, požadavky podle vyhlášky č. 340/1992 Sb.