Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[443]
název regulované jednotky
Strojmistr
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Oblast působnosti: vnitrostátní doprava. Odborně způsobilá osoba obsluhující plovoucí stroj vykonávající práci na vodní cestě ČR ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., jehož pohyb na vodní cestě souvisí pouze s výkonem této práce.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní plavební správa
Jankovcova 1534/4, 170 04 Praha 7
fax: +420 283 871 514
telefon: +420 234 637 110
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 24u až § 24z zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
ne
požadovaná praxe
nejméně 60 dnů v obsluze plovoucího stroje získanou pod dohledem držitele platného průkazu způsobilosti strojmistra
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ano, dle § 24w zákona č. 114/1995 Sb.
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
dosažení věku 18 let, zkouška dle § 24u zákona č. 114/1995 Sb.