Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[559]
název regulované jednotky
Převozník
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Převozník je oprávněn vést převozní loď přepravující nejvýše 12 cestujících.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Státní plavební správa
Jankovcova 1534/4, 170 04 Praha 7
fax: +420 283 871 514
telefon: +420 234 637 110
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 24 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
§ 12 vyhlášky č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
odvolací orgán
Ministerstvo dopravy
požadované vzdělání
Dokončené základní vzdělání a po praxi zkouška podle § 12 vyhlášky č.42/2015 Sb.
požadovaná praxe
Pro Převozníka je třeba doložit praxi nejméně tři měsíce na plavidle.
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
věk nejméně 18 let