Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[]
název regulované jednotky
typ regulované jednotky
anotace
směrnice EU
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
fax:
telefon:
email:
web:
regulující právní předpis včetně konkrétního §
odvolací orgán
požadované vzdělání
požadovaná praxe
bezúhonnost
zdravotní způsobilost
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
finanční způsobilost
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
další požadavky