Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[529]
název regulované jednotky
Technik pověřený dozorem nad strojní částí těžního zařízení
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Fyzická osoba dozorující strojní část těžního stroje.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 6 odst. 3 vyhlášky č. 415/2003 Sb.
odvolací orgán
Český báňský úřad
požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením alespoň bakalářského studijního programu v oblasti strojírenství a alespoň dvouletou praxi při provozu těžního zařízení, nebo zaměstnanec s alespoň úplným středním odborným vzděláním strojního směru a tříletou praxí při provozu těžního zařízení
požadovaná praxe
vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením alespoň bakalářského studijního programu v oblasti strojírenství a alespoň dvouletou praxi při provozu těžního zařízení, nebo zaměstnanec s alespoň úplným středním odborným vzděláním strojního směru a tříletou praxí při provozu těžního zařízení
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
ne