Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[528]
název regulované jednotky
Technician for supervising electro components of mining facility
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
a natural person supervising the electrical part of the winding machine
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Czech Mining Authority
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Decree No.415/2003Coll. - Art. 6
odvolací orgán
Czech Mining Authority - special commission
požadované vzdělání
Secondary vocational school electro
požadovaná praxe
3 years
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
aptitude test