Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[526]
název regulované jednotky
Strojník těžního stroje
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Zaměstnanec, který je zdravotně způsobilý, splňuje odborné předpoklady a úspěšně absolvoval psychotechnickou zkoušku.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 7 odst. 3 vyhlášky č. 415/2003 Sb.
odvolací orgán
Český báňský úřad
požadované vzdělání
Vyučen v oboru strojním nebo elektrotechnickém
požadovaná praxe
4 roky
bezúhonnost
ne
zdravotní způsobilost
ano
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
psycho testy