Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[497]
název regulované jednotky
secondary school teacher
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Carries out educational activities in the educational institution; age range between 16 -19 years, This profession involves: Teaching of general subjects, teaching of specilized subjects, teaching of vocational training, Teaching of special training, teaching in school with special needs children, teaching of vocational training in social service facilities.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Education, Youth and Sports
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 00 Praha 1
fax:
telefon: 234 811 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 563/2004 Coll., on Pedagogical Staff, Art. 9
Act No. 563/2004 Coll., on Pedagogical Staff, §15, in case of teacher of vocational training in social service facilities
odvolací orgán
Ministry of Education, Youth and Sports
požadované vzdělání
Master's study programme in the field of pedagogical science, for more information see Act No. 563/2004 Coll. § 9, in case of teacher of vocational training in social service facilities see §15
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes - see the Act No. 563/2004 Coll., on Pedagogical Staff, this must be proved by submitting an extract from the crime register
zdravotní způsobilost
yes - see the Direction of Ministry of Health No. 49/1967
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
exam in Czech (level B2 according to the Common European Framework of Reference for Languages)