Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[491]
název regulované jednotky
teacher of the first level of primary school
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
carries out educational activities in the educational institution; age range between 6 - 11 years
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Education, Youth and Sports
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 00 Praha 1
fax:
telefon: 234 811 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act No. 563/2004 Coll., on Pedagogical Staff, § 7
odvolací orgán
Ministry of Education, Youth and Sports
požadované vzdělání
see Act No. 563/2004 Coll., on Pedagogical Staff for details
požadovaná praxe
no
bezúhonnost
yes - see the Act No. 563/2004 Coll., on Pedagogical Staff, this must be proved by submitting an extract from the crime register
zdravotní způsobilost
yes - see the Direction of Ministry of Health No. 49/1967
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
exam in Czech (level B2 according to the Common European Framework of Reference for Languages)