Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[483]
název regulované jednotky
veterinary surgeon
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Provision of veterinary treatment and preventive action: veterinary preventive work, investigation, diagnosis and treatment of animals and surgical procedures on animals, prescription drugs, veterinary products and veterinary technical equipment, medicines and veterinary products, the sale and distribution are linked to a veterinarian's prescription , inspection of slaughter animals and meat and other animal products, investigations, diagnosis of animal health, including veterinary diagnostic laboratory, veterinary sanitation, other professional veterinary activities
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Chamber of Veterinary Surgeons of Czech Republic
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno - Řečkovice
fax: +420 549 256 407
telefon: +420 541 562 198
odvolací orgán
Court of justice (action according to Act No. 150/2002 Coll.)
požadované vzdělání
university educated - min. 5 years
požadovaná praxe
No
bezúhonnost
Yes
zdravotní způsobilost
No
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
No
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Yes
finanční způsobilost
No
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
Yes
další požadavky
No