Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[483]
název regulované jednotky
Veterinární lékař
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Provozování veterinární léčebné a preventivní činnosti: veterinární preventivní činnost, vyšetřování, stanovení diagnózy a léčení zvířat a chirurgické zákroky na zvířatech, předepisování léčiv, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků, podávání léčiv a veterinárních přípravků, jejichž prodej a výdej jsou vázány na předpis veterinárního lékaře, prohlídka jatečných zvířat a masa a vyšetřování ostatních živočišných produktů, diagnostika zdravotního stavu zvířat, včetně veterinární laboratorní diagnostiky, veterinární asanační, další odborné veterinární činnosti.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Komora veterinárních lékařů ČR
Novoměstská 1965/2, 621 00 Brno - Řečkovice
fax: +420 549 256 407
telefon: +420 541 562 198
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 59 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Soud (žaloba dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní)
požadované vzdělání
VŠ v délce min. 5 let denního studia
požadovaná praxe
ne
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ano
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ano
další požadavky
ne