Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[480]
název regulované jednotky
Production of the forest management plan and forest management programmes
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
Performs field mapping and measurements in each forest properties in which detects basic vegetation characteristics (mandatory part of the plan) and other data required by the forest owner. Based on this data then propose an appropriate spatial adjustment of the forest (vegetation map) and plan economic measures and mandatory provisions of the plan (especially mining limits), consistent with the economic objectives of the owner and valid legislative regulations. Draft forest management plan is then reviewed and approved by the relevant local government authority forests and its binding provisions become binding for the forest owner for the duration of the plan, usually 10 years.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act no. 289/1995 Sb. in reading of further prescriptions, Art. 26 Notice no. 100/1996 Sb.
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
1) university education (forest engineering),
požadovaná praxe
at least10 years
bezúhonnost
we request statement from index punishment
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
At least 18 years of age, legal capacity, citizenship of the Czech republic or citizenship of EU Member State. For legal entities must generally license conditions meet her authorized representative.