Regulovaná jednotka - podrobnosti [en]
kód regulované jednotky
[479]
název regulované jednotky
Competence for the management of plant protection products
typ regulované jednotky
profession and activity
anotace
To perform distribution of plant protection products and dispose of them may in accordance with applicable legislation within their professional activities Only persons which received vocational education legislation established a standard way, or were professionally trained respectively. also passed the test. The scope of training and way of verifying knowledge of these persons is governed by the degree of their responsibility in the handling of products. For fulfillment of these requirements are officially issued certificates for relevant persons and for a limited period of five years.
směrnice EU
2005/36/EC
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministry of Agriculture
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Act no. /2004 Sb. in reading of further prescriptions, Art.86
odvolací orgán
Ministry of Agriculture
požadované vzdělání
Universities 1) Mgr. in the plant health field 2) Doctor in phytosanitary 3) The holder of science degree in phytosanitary or plant protection 4) Graduate of the Lifelong Learning Programme phytosanitary taking an accredited Universities study programs in agriculture and natural sciences or valid certificate of competence for handling plant protection products of first, second or third degree (§ 86, § 86a, § 86b of the Act)
požadovaná praxe
bezúhonnost
no
zdravotní způsobilost
no
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
no
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
no
finanční způsobilost
no
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
no
další požadavky
no